HomeNieuwsOnderzoeksresultaten bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard gepresenteerd

Onderzoeksresultaten bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard gepresenteerd

Publicatiedatum: 24 okt. 2015

Woensdagavond 7 oktober heeft onderzoeksbureau BMC het eindrapport met de resultaten van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard gepresenteerd aan de stuurgroep. In deze stuurgroep zijn alle 35 fracties van de Hoeksche Waardse raden vertegenwoordigd. BMC heeft voor het onderzoek gebruik gemaakt van diverse bronnen zoals begrotingen, collegeprogramma’s, en gezamenlijke visiedocumenten om de stuurgroep te adviseren. Inwoners, instellingen en betrokkenen vanuit de gemeenten (raden, burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsgriffiers) zijn ook bevraagd.

HW onderzoek

Het is nu aan de stuurgroep om het rapport van BMC te vertalen in een gezamenlijk gedragen raadsvoorstel dat in december aan alle vijf gemeenteraden wordt voorgelegd. De weging van kansen en kwetsbaarheden is een politieke keuze. Welke uitgangspunten worden het meest belangrijk gevonden, welke kansen en bedreigingen als zwaarwegend. Daar zal de stuurgroep zich de komende tijd over buigen. De raden zullen vervolgens een keuze moeten maken in welke bestuursvorm en onder welke voorwaarden de belangen en wensen van de bevolking het beste kunnen worden gediend.

Alle gemeenteraden in de Hoeksche Waard stemmen over het raadsvoorstel op D.V. 17 december 2015.