HomeNieuwsProvinciale staten zijn nu aan zet

Provinciale staten zijn nu aan zet

Publicatiedatum: 7 nov. 2016

De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten dat de er één gemeente Hoeksche Waard moet komen. Dit is een merkwaardig besluit. Drie gemeenten stemden tegen herindeling en twee gemeenten stemden voor. En ondanks deze stemverhouding kwamen de Gedeputeerden tot dit besluit. Op dit moment zij we druk met gesprekken in het Provinciehuis en met het verzamelen van zienswijzen om de Provinciale Staten anders te laten besluiten. We zijn er van overtuigd dat een fusie van Korendijk met de andere gemeenten negatief uit zal pakken wat betreft de leefbaarheid van de dorpen in Korendijk en de christelijke normen en waarden die we hier nog gestalte kunnen geven.

Provinciale staten zijn aan zet